Vyhlášení 37. ročníku Ceny Karla Čapka PDF Tisk
Cena Karla Čapka - Informace
Napsal uživatel Jiřina Vorlová   
Úterý, 31 Říjen 2017 00:00

Československý fandom vyhlašuje 37. ročník literární soutěže Cena Karla Čapka. Pozor, od letoška je uzávěrka již 20. listopadu!

Na začátek jedno neoficiální SOS administrátora: Letos se nad míru neobvyklou rozmnožily příspěvky, které lze dohledat na internetu. Věřte, že mě samotnou mrzí, když nějaký příspěvek musím odmítnout. Proto prosím si před posláním své práce do soutěže uvědomte, zda opravdu nikdy a nikde předtím nebyl nikde zveřejněn, zejména ne ve spojitosti se jménem nebo nickem autora (občas se stává, že pokud byla povídka v jiné soutěži, je její název se jménem autora zveřejněn na nějakém seznamu - tady pomůže ppráci přejmenovat), a to ani na jakémkoli soukromém webu, kde je třřeba nutné se přihlásit, a zkontrolujte si to. Google dokáže vysledovat a v archivu uchovávat i neuvěřitelné věci. Tak mi prosím takovými příspěvky zbytečně nepřidělávejte práci. Díky moc.

A druhé je omluva - tradičně v době uzávěrky mi chodí víc mailů, než stíhám zpracovávat. Teď je skluz dva až tři dny - nepropadejte tedy prosím panice, když na zaslané soubory zareaguju se zpožděním. Ani poštovní zásilky nestíhám evidovat. Pokud se obáváte nějakých problémů, že něco dojde až po uzávěrce - termín, přes který nejede vlak, je pátek 1.12. To musím mít uř ráno  vše zkompletované pro porotce, protože v poledne to vezeme do Brna na Fénixcon. Do té doby se dá i ztracená poštovní zásilka vyřešit tím, že práci ze zaslaného souboru vytisknu. Doprovodná administrativa (podepsané prohlášení a platba registrace) není pro porotce nutná - každý rok řeším nějaký podobný případ bezproblémově a v klidu až ex post).

A tady je to oficiální znění:


Československý fandom vyhlašuje 37. ročník literární soutěže Cena Karla Čapka.

Své práce žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky psané česky nebo slovensky zasílejte v elektronické formě emailem a současně ve třech čitelných papírových kopiích (anonymní výtisky bez uvedení jména autora v textu práce, email však prosíme podepište) na adresu administrátora:

Jiřina Vorlová, Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 - Lhotka (e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Do zásilky prosíme přiložte:

1) průvodku obsahující vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní email, telefon, datum a způsob platby registračního příspěvku a jeho výši (je možné, nikoli však nutné, přiložit kopii ústřižku složenky nebo napsat číslo účtu, ze kterého byl registrační poplatek zaplacen) a variabilní symbol, aby bylo možné platbu dohledat, a názvy všech zaslaných soutěžních prací – u povídkových kategorií lze soutěž obeslat nejvýše dvěma pracemi v každé kategorii, kategorie novela je omezena na jedinou práci od autora. Můžete uvést i orientační počet znaků (včetně mezer). Kontrolu přesného počtu znaků a zařazení do příslušné kategorie podle rozsahů uvedených níže provede administrátor. Průvodku je vhodné přiložit i k emailu.

2) čestné prohlášení, vlastnoručně podepsané, že soutěžní práce dáváte k dispozici organizátorům soutěže pro jedno otištění a jedno vydání v e-booku, případně zveřejnění na internetu bez nároku na honorář. (Toto právo je omezeno na 3 kalendářní roky po roce slavnostního vyhlášení výsledků.)

Za každou soutěžní práci je třeba zaplatit registrační příspěvek ve výši 100 Kč, resp. 4 EUR. Platby prosíme provádějte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A (nikoli jiným typem poukázky!) na účet u Fio banky. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru DDMMRRRR. Číslo účtu je 2500447940/2010 pro platby v ČR, resp. 2500447940/8330 pro platby v SR (IBAN a údaje pro SEPA platbu (vnitrostátní) jsou následující: IBAN: SK87 8330 0000 0025 0044 7940, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX, platbu provádějte jako běžnou vnitrostátní nebo SEPA platbu, rozhodně ne jako mezinárodní).

Upozorňujeme na omezení počtu prací od jednoho autora a na povinnost zaplatit registrační příspěvek a zasílat jak papírovou, tak elektronickou formu práce. Rozhodně však nelze považovat za elektronickou kopii oskenovaný text jako sled obrázků či formát PDF. Nejvhodnější je formát DOC, DOCX z Microsoft Wordu, ODT, RTF či prostý TXT (v rozumném kódování).

Do soutěže nemohou být zařazeny práce, za které nebyl zaplacen registrační příspěvek, práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách, masmédiích či na internetu, k publikování jsou chystány nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!

Administrátor soutěže si taktéž vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže z ní a jejího hodnocení vyřadit práce prokazatelně nepůvodní, přepisy a odvozeniny prací již zveřejněných, ať už tiskem, ve filmové podobě či jakokoli jiným způsobem; to se netýká původních dosud nepublikovaných prací, využívajících známých umělých reálií a postav z tzv. sdílených vesmírů.

Vymezení soutěžních kategorií je následující: mikropovídka (max. 9 000 znaků včetně mezer) – krátká povídka (9 001 až 30 000 znaků) – povídka (30 001 až 90 000 znaků) – novela (90 001 až 450 000 znaků). Práce delší 450 000 znaků (včetně mezer) nebudou do soutěže zařazeny. O přesném zařazení do kategorie rozhoduje administrátor soutěže.

Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 20. listopadu 2017. Práce odeslané po tomto termínu budou po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Parconu  v sobotu 4. srpna 2018 v Bílovci.

Bližší informace podá administrátor.

Těšíme se na vaše příspěvky!