Povídka 2008
Cena Karla Čapka
pořadí součty 1 2 3 4 5 6 Název
1 831 7 5 9 1 3 3 Koutný Martin: Žena v zimní zahradě  (MLOK)
2 717 4 6 8 7 1 2 Mařík Jakub: Absolutní smrt
3 508 3 2 4 2 9 5 Hlavačková Lívia: Krvavé more
4 505 2 5 4 5 5 2 Nováková Julie: Obchodník s realitami
5 481 2 5 2 7 3 3 Hrazdíra Dušan: Střepy zrcadla
6 429 2 2 3 5 7 3 Mls Ivan: Pozdrav z minulosti
7 413 1 2 7 5 4 3 Hrubá Irena: Přehmat Vendela Čeligy
8 398 - 4 4 6 4 6 Plaček Petr: Jánského úkaz
9 373 2 - 4 3 4 8 Rusková Dana: Zmatené časy
10 357 - 4 3 7 1 6 Petrásek Tomáš: Mlha
11 351 - 1 5 5 8 5 Rychlá Veronika: Odpovědnost
12 337 - 2 5 5 6 3 Šrámková Martina: Alternativa
13 315 - 1 1 7 10 4 Němec Vladimír: První vražda
14 296 - 2 4 4 3 6 Pitzmos Aleš: Osud
= 296 1 3 3 - 3 5 Droppová Zuzana: Matka - sväté slovo na perách detí
15 282 1 - 3 2 6 6 Pitzmos Aleš: Erebus
16 272 - 1 3 6 6 2 Spurný Josef: Ber to, jak to je
17 251 1 1 1 3 3 6 Plauchová Jana: Granátový vesmír
18 244 - 3 2 4 2 3 Rečková Jana Kára z Očistce
19 227 - 2 4 1 1 6 Harašímovi Pavel a Petr: Jeus 22
20 218 1 1 1 2 4 3 Rohlík Jindřich: Rota G
21 183 - 1 3 3 4 - Kubíčková Markéta: Čarovník
22 166 - - 2 2 3 6 Charvát Jiří: Muž a chlapec
23 161 - 2 1 1 3 3 Charvát Jiří: Divergentní město
24 144 1 - 1 2 2 1 Berka Tomáš: Legie Zatracených
25 138 - - 1 2 4 4 Purkertová Simona: Na počátku bylo Slovo
26 134 - - - 2 7 2 Robertová-Michalová Anna: Svet iných
27 125 - 1 2 1 - 4 Hrnčíř Daniel: Legenda o Fong
28 109 - - - 1 2 7 Stehlík Karel: Nebezpečná výprava
29 86 - - - 2 3 2 Bím Denis: Last Wonder
30 74 - - - - 2 5 Slováková Petra: Aféra s náhrdelníkem
= 74 - - - - 2 5 Lipšanský Jan: Druhého dne ráno
31 72 - - - 2 1 3 Klepal Petr: Ostrostřelci
32 54 - - - - 2 3 Burda Aleš: Blbec válečným hrdinou
33 52 - - - 2 1 1 Pener Martin: Bigbiťáci z Karlsdorfu
34 37 - - - 1 1 1 Kubec Daniel: Vraždění
35 30 - - - - - 3 Havlíček Petr: Tři pohádky
36 20 - - - - - 2 Tichý Jiří: Světlo v temnotách

Pro výpočty bodového hodnocení je používán tento vzorec: Součty = suma získaných bodů - viz počet získaných n-tých míst, n-té místo je ohodnoceno 60/n body (60, 30, 20, 15, 12, 10). Je-li na začátku řádku =, došlo u povídek ke shodě bodů a jsou zařazeny na stejné pořadí.