Vytisknout

Obsah


MLOK
Sbírka vítězných prací
Ceny Karla Čapka
za rok 2014

Ve spolupráci s Novou vlnou
vydala Cena Karla Čapka
vlastním nákladem jako svoji 13. publikaci

Grafické řešení obálky Miroslav Dvořák

Korektury Julie Nováková
a Miroslav Dvořák

Sazba a tisk Dataprint,
Nopova 13, 615 00 Brno

Vydání první
Praha 2014

Cena 262 Kč

ISBN 978-80-85845-39