Vytisknout

Každý z vás jistě chcete v soutěži uspět co nejlépe. K tomu je potřeba, aby její administrátor váš příspěvek přijal a nevyřadil jej z nějakých formálních důvodů nebo pro porušení anonymity a aby si ho porotci s chutí přečetli a líbil se jim.

Základním předpokladem je pozorně si přečíst aktuální propozice soutěže a přizpůsobit se jim. To platí pro každou soutěž, ne pouze pro CKČ. Různé soutěže mívají pravidla různá, navíc se mohou ročník od ročníku měnit. Nový ročník CKČ se vyhlašuje po Parconu (ten obvykle bývá koncem srpna nebo v září), takže její aktuální propozice lze najít na webu (včetně těchto stránek Fandomu) a ve specializovaných časopisech (XB-1, Pevnost) obvykle od září do uzávěrky pro příjem příspěvků (zpravidla 30. listopadu). Pokud máte zájem se CKČ zúčastnit a trefili jste se zrovna do období, kdy probíhá hodnocení nebo příprava vyhlašování výsledků dosavadního ročníku, přečtěte si alespoň článek Statut literární soutěže "Cena Karla Čapka", najdete v něm obecné zásady, rozdělení do kategorií a technické podmínky soutěže.

 

Co udělat pro to, aby vás neproklínal administrátor:

Co udělat pro to, aby vás měli rádi porotci:

Co vás možná ještě bude zajímat: