Vytisknout

Obsah


MLOK
Sbírka vítězných prací
Ceny Karla Čapka
za rok 2013

Ve spolupráci s Novou vlnou
vydala Cena Karla Čapka
vlastním nákladem jako svoji 12. publikaci

Ilustrace na obálce Bruno Wagner

Grafické řešení obálky Miroslav Dvořák

Korektury Katarína Smiešková
a Miroslav Dvořák

Technická redakce Miroslav Dvořák

Sazba a tisk Dataprint,
Nopova 13, 615 00 Brno

Vydání první
Praha 2013

Cena 262 Kč

ISBN 978-80-85845-33-4