Obsah

 • Úvod:
  • Jiřina Vorlová - Kvalita zvítězila nad kvantitou
 • Mikropovídky:
  • Tereza Kovanicová - Velká loupež
  • Daniel Kubec - Vykosťovačka
  • Pavel Obluk - Vstaň a choď!
 • Krátké povídky:
  • Jan Jirků - Osvobození
  • Martin Koutný - Kosení fialové trávy
  • Ivan Mls - Velmi úspěšná expedice
  • Jana Rečková - Maximálně 80 % duše
  • Zuska Stožická - Záblesk chuti nektarínok, vôňa fraktálových papradí
 • Povídky:
  • Denis Bím - Strašiak
  • Irena Hrubá - Tušení
  • Vladimár Němec - Nejmocnější z Nejmocnějších
  • Aleš Pitzmos - Singularita
  • Daniel Tučka - Homo singularis
 • Novela:
  • Miroslava Dvořáková - Kazisvět
 • Doslov:
  • Petra Neomillnerová - Penzion Mlok

MLOK
Sbírka vítězných prací
Ceny Karla Čapka
za rok 2010

Vydala Cena Karla Čapka
ve spolupráci s Novou vlnou
Obálka William Nightcelt

Vydání první
Praha 2010