Porady ČS Fandomu

Porady SF klubů se konaly mnohem dříve než mohlo, z pochopitelných důvodů, vzniknout zastřešující občanské sdružení - Čs. SF fandom. První kluby vznikaly začátkem 80.let a první jejich porada zaměřená na výměnu zkušeností a koordinaci aktivit se konala na jaře 1983 v Teplicích. Tamtéž o rok později vznikla Koordinační komise jako neformální předsednictvo. Na podzim 1984 pak porada v Šumperku zakládá tradici dvou porad ročně: jarní a podzimní (a příležitostných porad v rámci Parconů).

Zde jsou shromážděny zápisy a reportáže z porad po vzniku Čs. fandomu (převážně formou odkazů na články publikované zpravidla v Interkomu, jakožto informačním zpravodaji Fandomu). Hranice mezi zápisem a reportáží je často velmi mlhavá a mnohé zápisy jsou součástí reportáží. Z reportáží, pokud jich bylo více, byly vybrány ty, které věnovaly významnou pasáž samotnému jednání. Jen málokterý z odkazů je jen suchopárným výčtem jednacích bodů - většinou se jedná o osobité texty přenášející do psané podoby svéráz fandomu v tváří v tvář byrokracii, věčné střety anarchokracie s demokracií a diktaturou (podle toho, kdo právě řídil jednání) apod.

Kontakt na radu ČS Fandomu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript