Základní informace

  1. Nejvyšším orgánem Fandomu je Porada SF klubů, která je svolávána dvakrát ročně. Porada rozhoduje vždy jen prostou většinou hlasů. Podrobnosti stanoví Jednací řád Porad SF klubů.
  2. Porada projednává dosavadní činnost SF klubů i Fandomu jako celku, vyjadřuje se k návrhu činnosti Fandomu na další období a stanoví výši členských příspěvků na následující rok.
  3. Porada volí vždy na jeden rok pětičlennou Radu a jednoho revizora. Rada i revizor jsou ze své činnosti odpovědni Poradě. Na každé Poradě může být každým jednotlivým SF klubem vznesena otázka důvěry k Radě i k jejím jednotlivým členům, jakož i k revizorovi. O navrženém odvolání celé Rady, jednotlivého jejího člena nebo revizora rozhoduje Porada nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců SF klubů.
  4. Rada především zastupuje Fandom při jednání navenek, organizuje činnost Fandomu a zajišťuje informovanost jeho členů. Může být Fandomem pověřena k vykonávání dalších činností. Ke splnění jednotlivých úkolů může Rada pověřit některého svého člena nebo jinou osobu – zástupce členského SF klubu.
  5. Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů členů.

 

Organizační struktura

Rada Fandomu
Předsedkyně:
Scarlett Rauschgoldová (Darth Zira)
Členové: Pavel Mikuláštík, Jiřina Vorlová (Aquila), Petr Holan (Pagi), Jan Harvalík
Revizor: Jolana Tichá

Seznam registrovaných klubů k 31.12.2011

Academia Sithia

AF 167

Alter Ego

Andromeda

Atair

BBKlub

BC

Cyrano

Futurum

Hepterida

Islington

KLF(Klub Literární Fantastiky)

Klub J.M.Trosky

Klub Julese Vernea

Klub Terryho Pratchetta

Maelströn

Malevil

Manifest fantastiky

Melloria

NYX

Palantír

R.U.R.

Radegast

Ring

SF & F Workshop

Stalker Prostějov

SubSpace

Terminus

Trifid Čtenářský klub

Třesk

Vandrovec

Villoidus

Vomisa

Zebra

Základní činnost v roce 2011

Organizace a vyhodnocení literární soutěže Cena Karla Čapka

Organizace cena za zásluhy Ludvík a Mlok

Jarní porada 10.4.2010

Podzimní porada 16.10.2010

 

Činnost klubů v roce 2011

Festival Fantasie 27.10 – 31.10 (Některé linie)

KoprCon 26.11 – 28.11 (Radegast)

Minicon 27.11 (KJF)

Akademie SFFH (BC)

Kravacon (Radegast)

Starcon 25.3 – 27.3 (Některé linie)

Podzimní literární Víkend (SF Workshop)

Workshop na FenixConu (SF Workshop)

O Stříbřelesklý halmochron (Soutěž, Andromeda)

Vidoucí (Soutěž, Palantír)

 

Účetní uzávěrka za rok 2011

 

Počáteční stav

Koncový stav

Pokladna

7 456,00 Kč

770,00 Kč

Bankovní účet

18 451,00 Kč

15 329,00 Kč

Celkem

25 907,00 Kč

16 099,00 Kč

 

 

Příjmy

Výdaje

Členské příspěvky

2 700,00 Kč

--

Intekom

4 000,00 Kč

4 000,00 Kč

Web fandom.cz

--

534,00 Kč

Ubytování na poradě

--

470,00 Kč

Korunové vyrovnání

88,00 Kč

--

Sponzorský dar

3 000,00 Kč

--

Jinosvěty

--

3 088,00 Kč

Ochranná známka Parcon

--

5 600,00 Kč

Ochranná známka CKČ

--

2 500,00 Kč

Cena Karla Čapka

--

3 404,00 Kč

Celkem

9 788,00 Kč

19 596,00 Kč