konané dne 30/11/2018 na Fénixconu

Prezence: přítomno 9 klubů z ČR, 2 kluby z SR

Parcon 2019:

Diskuse:
Pokračovala diskuse o nabídce SFK Radegast na uspořádání Parconu 2019. Doplňující informace Romana Randalfa Kresty byly hodnoceny jako nedostačující a hodnocení ubytovaných v hotelu Fantazie byly velmi skeptické.
Následně Lucie Lulu Bocková seznámila Poradu s kandidaturou KPVPVF BB na uspořádání Parconu 2019 v rámci BBconu 2019 ve dnech 19-21/7/2019 v Banské Bystrici. Diskutující, kteří se BBconu zúčastnici, jej hodnotili kladně a doporučili kandidaturu přijmout.

Hlasování:
Nejprve proběhlo hlasování o návrhu SFK Radegast. Pro jeho přijetí nebyl žádný hlasující, proti bylo 9 hlasů, 2 hlasující se zdrželi.
Následovalo hlasování o kandidatuře KPVPVF BB. Pro bylo 11 hlasujících, proti žádný hlasující, nikdo se nezdržel.
Pořádáním Parconu 2019 byl pověřen KPVPVF BB.

v Brně 30/11/2018

zapsal: Petr Holan

ověřil: Zdeněk Rampas