Fénixcon Brno, 2/12/2016

Na společné poradě Čs. Fandomu v ČR a v SR bylo přítomno 10 členů z ČR a 2 členové ze SR.

Kristýna Obrdlíková přednesla zprávu o přípravě Parconu 2017 a odpověděla na dotazy z pléna.

Porada vzala na vědomí zprávu o výsledku hlasování o Parcon 2018.

Ke dni porady nebyly předneseny návrhy na pořádání Parconu 2019.

Jiřina Vorlová, administrátorka CKČ, informovala o průběhu soutěže a statistice příspěvků.

Jiřina Vorlová zrekapitulovala statuty cen Ludvík a Mlok a zahájila příjem nominací.

 

Zapsal: Petr Holan
Ověřil: Pavel Mikuláštík