Program porady byl jednohlasně schválen.

Kontrola plnění podmínek členství klubů a zpráva o prezenci: členy Fandomu je 15 klubů, přítomno je 9 zástupců klubů. Porada je usnášeni schopná.

Petr Holan přednesl rezignaci na činnost v Radě Fandomu, ta byla přijata.  Na základě rezignace byl podán návrh na kooptaci Richarda Klíčníka do Rady Fandomu. Zdeněk Rampas byl pověřen, aby tuto záležitost probral s Richardem Klíčníkem.

Pavel Mikuláštík informoval o průběhu 42. ročníku Ceny Karla Čapka. Nyní probíhá hodnocení 31 mikropovídek, 50 krátkých povídek, 36 povídek a 18 novel.

Ceny ESFSF: Protože uzávěrka nominací byla v březnu před poradou, tak nebyly podány žádné nominace.

Ceny Mlok a Ludvík

Kandidáti na cenu MLOK: Lucie „Lulu“ Bockova, Roman „Doktor“ Hruška, Alexandra „Saša“ Pavelková. Hlasování o ceně Mlok bude dokončeno na poradě ČS Fandomu v SR na Vartovce.

Kandidáti na cenu Ludvík: Vilma Kadlečková Klímová, Mirek Dvořák, Standa „Strejda“ Otava. Cenu Ludvík dostal Standa „Strejda“ Otava za přínos k organizaci Bilconu 2022 (i těch předchozích), hlasovalo 7 přítomných. Mirek Dvořák dostal 1 hlas, Vilma Kadlečková dostala tři hlasy a Standa Otava 4 hlasy. Jeden klub se zdržel hlasování.

V diskuzi informoval Pepa Vašát o své přednášce ČS Fandom dne 26. září 2022 na mezinárodní konferenci Hradec Králové Čapkům III. 

Další, společná porada, proběhne 2.12.2023 na Fenixconu v Brně.

Další porada v Březové se uskuteční 20.4.2024.

Stav příprav Parconu 2024 bude znám po poradě slovenských klubů na Vartovce, která proběhne 13.5.2023 V Banské Bystrici na hvězdárně Vartovka.

Prezenční listina založena v dokumentaci fandomu.

 Zapsal: Pavel Mikuláštík

Ověřil: Zdeněk Rampas

V Březové nad Svitavou, 15.4.2023