Obsah Obálka Mlok 2008

 • Úvod:
  • Jiřina Vorlová - Mločí líheň
 • Mikropovídky:
  • Vladimír Němec - Měňavka na sklíčku
  • Anna Šochová - Prší krásně
  • Daniel Tučka - Virtualita
 • Krátké povídky:
  • Milan Březina - Paganini
  • Stanislav Hůla - Večeře Na konci světa
  • Zdeněk Knápek -Příliš levný podnájem
  • Jana Rečková - Na návštěvě doma
  • Petra Štarková - Pod nebem Justicie
 • Povídky:
  • Lívia Hlavačková - Krvavé more
  • Dušan Hrazdíra - Střepy zrcadla
  • Martin Koutný - Žena v zimní zahradě
  • Jakub Mařík - Absolutní smrt
  • Julie Nováková - Obchodník s realitami
 • Novela:
  • Jan Kotouč - Příliš blízká setkání
 • Doslov:
  • Jiří W. Procházka - Jedna Welká Paráda

MLOK
Sbírka vítězných prací
Ceny Karla Čapka
za rok 2008

Vydala Cena Karla Čapka
ve spolupráci s Novou vlnou
Ilustrace na obálce Andy Jones

Vydání první
Praha 2008