Základní informace

1.    Nejvyšším orgánem Fandomu je Porada SF klubů, která je svolávána dvakrát ročně. Porada rozhoduje vždy jen prostou většinou hlasů. Podrobnosti stanoví Jednací řád Porad SF klubů.
2.    Porada projednává dosavadní činnost SF klubů i Fandomu jako celku, vyjadřuje se k návrhu činnosti Fandomu na další období a stanoví výši členských příspěvků na následující rok.
3.    Porada volí vždy na jeden rok pětičlennou Radu a jednoho revizora. Rada i revizor jsou ze své činnosti odpovědni Poradě. Na každé Poradě může být každým jednotlivým SF klubem vznesena otázka důvěry k Radě i k jejím jednotlivým členům, jakož i k revizorovi. O navrženém odvolání celé Rady, jednotlivého jejího člena nebo revizora rozhoduje Porada nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců SF klubů.
4.    Rada především zastupuje Fandom při jednání navenek, organizuje činnost Fandomu a zajišťuje informovanost jeho členů. Může být Fandomem pověřena k vykonávání dalších činností. Ke splnění jednotlivých úkolů může Rada pověřit některého svého člena nebo jinou osobu – zástupce členského SF klubu.
5.    Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů členů. 

Organizační struktura

Rada Fandomu
Předsedkyně: Scarlett Rauschgoldová (Darth Zira)
Členové: Pavel Mikuláštík, Jiřina Vorlová (Aquila), Petr Holan (Pagi), Jan Harvalík
Revizor: Jolana Tichá

Seznam registrovaných klubů k 31.12.2010

 • Academia Sithia
 • AF 167
 • Alter Ego
 • Andromeda
 • Atair
 • BBKlub
 • BC
 • Cyrano
 • Futurum
 • Hepterida
 • Islington
 • KLF(Klub Literární Fantastiky)
 • Klub J.M.Trosky
 • Klub Julese Vernea
 • Klub Terryho Pratchetta
 • Maelströn
 • Malevil
 • Manifest fantastiky
 • Melloria
 • NYX
 • Palantír
 • R.U.R.
 • Radegast
 • Ring
 • SF & F Workshop
 • Stalker Prostějov
 • SubSpace
 • Terminus
 • Trifid Čtenářský klub
 • Třesk
 • Vandrovec
 • Villoidus
 • Vomisa
 • Zebra

Základní činnost v roce 2010

 • Organizace a vyhodnocení literární soutěže Cena Karla Čapka
 • Organizace cena za zásluhy Ludvík a Mlok
 • Jarní porada 10.4.2010
 • Tricon 2010
 • Podzimní porada 16.10.2010

Činnost klubů v roce 2010

Setkání

 • Converticon
 • Festival Fantasie
 • KoprCon
 • Minicon
 • Trpaslikon
 • SCon
 • Pragocon
 • Pragofest
 • Kravacon
 • Worshopy na žívo, přednášky

Soutěže

 • O dračí řád
 • Literární soutěž Vidoucí
 • CONiáš
 • O Stříbřelesklý halmochron
 • Zlatá zebra

Účetní uzávěrka za rok 2010

  Počáteční stav Koncový stav
Pokladna 8 630,00 Kč 7 456,00 Kč
Bankovní účet 18 959,16 Kč 18 452,00 Kč
Celkem 27 589,16 Kč 25 908,00 Kč

 

  Příjmy Výdaje
Členské příspěvky 2 700,00 Kč --
Členské příspěvky Interkom 3 750,00 Kč 3 750,00 Kč
WEB fandom.cz -- 534,00 Kč
Ubytování na poradě -- 470,00 Kč
Cena Karla Čapka -- 3 404,00 Kč
Úroky a poplatky banky 28,84 Kč 2,00 Kč
Celkem 6 478,84 Kč 8 160,00 Kč