Bílcon, 3/8/2018

Přítomni: 9 klubů - členů Čs. Fandomu v ČR, 1 klub - člen Čs. Fandomu v SR.

Program: diskuse o návrhu SFK Radegast uspořádat Parcon 2019 v hotelu Fantazie v Chotěboři, 13-15/9/2019.

Diskuse: Účastníci porady vznesli doplňující dotazy směřované na programové linie, výši účastnického poplatku a kvalitu ubytování. Roman Kresta odkázal tazatele na web Hotelu Fantazie.

Lucie Lulu Bocková připomněla, že kluby mají vůči fanům odpovědnost za to, zda Parcon 2019 proběhne.

Účastnici porady aklamací odsouhlasili odložení rozhodnutí o pořádání Parconu 2019 na Poradu Fandomu na Fénixconu 2018.

 

Zapsal: Petr Holan

Ověřil: Zdenek Rampas

V Bílovci, 3/8/2018