Zápis ze společné porady Československého Fandomu v ČR a Československého Fandomu v SR konané dne 4. 12. 2015
 

Program:

1. Prezence

2. Schválení programu

3. Parcon 2016 – informace o přípravě

4. Parcon 2017 – schválení návrhu

5. Nominace na Parcon 2018

6. CKČ – informace

7. Nominace Mlok a Ludvík 2016

8. Různé

 

Prezence: Porady se účastní 10 klubů – členů Československého Fandomu v ČR s právem hlasovacím a 3 kluby – členové Československého Fandomu v SR s právem hlasovacím. Schůze je usnášeníschopná.

 Schválení programu: Program byl schválen aklamací. Vedením Porady byl pověřen Petr Holan.

 Parcon 2016 – informace o přípravě: Účastníci porady byli seznámeni s prezentací Míly Lince, popisující stav příprav a upřesňující programové a organizační informace. Parcon proběhne ve dnech 23. – 25. 9. 2016 v prostorách Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí a v dalších prostorách.

Parcon 2017 – schválení návrhu: Krystýna Obrdlíková zrekapitulovala hlavní body kandidatury Gameconu na Parcon 2017 a odpovídala na otázky přítomných. Kandidatura byla schválena jednomyslně 10 + 3 hlasy pro. Parcon 2017 proběhne jako paralelní program Gameconu ve dnech 21. – 23. 7. 2017 v Pardubicích. Na Jarní poradě bude projednána žádost organizátorů o uvolnění pravidel pro propagaci Parconu – Gameconu. V diskusi bylo doporučováno tuto žádost akceptovat.

Nominace na Parcon 2018: vzhledem k nepřipravenosti byl tento bod uzavřen bez závěru.

CKČ – informace: Jiřina Vorlová seznámila účastníky porady s průběhem letošního ročníku CKČ a s časovým rozvrhem příštího ročníku.

Nominace Mlok a Ludvík 2016: touto poradou bylo otevřeno přijímání nominací. Přijímání nominací bude ukončeno s první uzávěrkou Interkomu po 31. 1. 2016.

Různé: Peter Pavelko jako agent ESFS (Eurofandom) seznámil účastníky s nadcházejícími Eurocony. V roce 2016 proběhne Eurocon v Barceloně (2016/11), v roce 2017 v Dortmundu (2017/6). Dále připomněl, že Worldcon 2017 se bude výjimečně konat v Evropě, a to v Helsinkách začátkem srpna.

 

Zapsal Petr Holan.

Zápis ověřil Zdeněk Rampas.