* 7. 1. 1974, Nové Zámky
† 17. 12. 2008, Šamorín
Spisovatel

Jeden z najtalentovanejších autorov svojej generácie, de facto zakladateľ politfiction na Slovensku.
Vyštudoval slovenský jazyk na FF UKF v Nitre. Pracoval v zahraničnom obchode.

 

Nepísal veľa, ale jeho texty boli silné. Vychádzali z vynikajúcej znalosti domáceho prostredia, reálií i ľudských  motivácií. Na pozadí alternatívnych dejín alebo nie príliš vzdialenej budúcnosti dokázal až na dreň rozpracovať motívy, ktoré rezonujú súčasnosťou – národnostné problémy, prisťahovalectvo, multikulturalitu, terorizmus, popkultúru i tiene minulých režimov. Neľútostné vízie doplnil niekoľkými humorne ladenými poviedkami žánru space-opery.

V roku 1999 získal s poviedkou XXL prvé miesto v Cene Gustáva Reussa. Neskôr sa stal porotcom tejto súťaže. V roku 2001 mu fanúšikovia fantastiky udelili cenu Istron.

Publikoval časopisecky a v zborníkoch literárnych súťaží. Väčšina z jeho poviedok vyšla v zbierke Niekedy (AM-SKALKA, Nitra, 2004).

Pôsobil nenápadne, skromný, tichý, vnímavý, s trochu smutným pohľadom na svet. Veľa premýšľal, kým niečo povedal. Pre priateľov z  fandomu bol najmä dobrým človekom.