Obsah

 • Úvod:
  • Vorlová Jiřina: Kolik přátel máš...
 • Mikropovídky:
  • Doležal Karel: Sedminožnice
  • Lipšanský Jan: Průchody
  • Salášková Veronika: Rutinní vyšetření
 • Krátké povídky:
  • Doležal Karel: Šperk
  • Matoušková Tereza: Kulička hroznového vína
  • Molcarová Václava: Pěšák bouře
  • Seiner Hanuš: Ve válce se stochastikou
  • Švancara Jan: Simplephone
 • Povídky:
  • Dvořáková Miroslava: Mám lidi docela rád
  • Fiala Adam: Poutník
  • Sedláčková Eva: Lovci dveří
  • Vaňková Jana: Ilja
  • Zelenka Jaroslav: Jezerní národ
 • Novela:
  • Sněgoňová Kristýna: Lék
 • Doslov:
  • Nováková Julie: Světy za zrcadlem

MLOK
Sbírka vítězných prací
Ceny Karla Čapka
za rok 2014

Ve spolupráci s Novou vlnou
vydala Cena Karla Čapka
vlastním nákladem jako svoji 13. publikaci

Grafické řešení obálky Miroslav Dvořák

Korektury Julie Nováková
a Miroslav Dvořák

Sazba a tisk Dataprint,
Nopova 13, 615 00 Brno

Vydání první
Praha 2014

Cena 262 Kč

ISBN 978-80-85845-39