Obsah

  • Úvod:
    • Vorlová Jiřina: Kolik přátel máš...
  • Mikropovídky:
    • Doležal Karel: Sedminožnice
    • Lipšanský Jan: Průchody
    • Salášková Veronika: Rutinní vyšetření
  • Krátké povídky:
    • Doležal Karel: Šperk
    • Matoušková Tereza: Kulička hroznového vína
    • Molcarová Václava: Pěšák bouře
    • Seiner Hanuš: Ve válce se stochastikou
    • Švancara Jan: Simplephone
  • Povídky:
    • Dvořáková Miroslava: Mám lidi docela rád
    • Fiala Adam: Poutník
    • Sedláčková Eva: Lovci dveří
    • Vaňková Jana: Ilja
    • Zelenka Jaroslav: Jezerní národ
  • Novela:
    • Sněgoňová Kristýna: Lék
  • Doslov:
    • Nováková Julie: Světy za zrcadlem

MLOK
Sbírka vítězných prací
Ceny Karla Čapka
za rok 2014

Ve spolupráci s Novou vlnou
vydala Cena Karla Čapka
vlastním nákladem jako svoji 13. publikaci

Grafické řešení obálky Miroslav Dvořák

Korektury Julie Nováková
a Miroslav Dvořák

Sazba a tisk Dataprint,
Nopova 13, 615 00 Brno

Vydání první
Praha 2014

Cena 262 Kč

ISBN 978-80-85845-39