Obsah

 • Úvod:
  • Vorlová Jiřina: Pohled zpět i vpřed
 • Mikropovídky:
  • Doležal Karel: Otázka víry
  • Molcarová Václava: Múza pokřivenců
  • Rečková Jana: Jedenáctero
 • Krátké povídky:
  • Herma Lukáš: Černá královna
  • Novotný Jiří: Terápko
  • Růžičková Kateřina: Prosím, žij!
  • Sigmundová Linda: Daruj krev!
  • Žilková Eva: Poslední zázrak Marie Lazare
 • Povídky:
  • Mls Ivan: Titan: Cíl dosažen!
  • Seiner Hanuš: Hexagramaton
  • Sirotek Michal: Mistr
  • Tučka Daniel: VVN
  • Vaňková Jana: Rodinné stříbro
 • Novela:
  • Štiblaríková Lenona: Bratislavská bludička
 • Doslov:
  • Kotouč Jan: Kruh se uzavřel

MLOK
Sbírka vítězných prací
Ceny Karla Čapka
za rok 2013

Ve spolupráci s Novou vlnou
vydala Cena Karla Čapka
vlastním nákladem jako svoji 12. publikaci

Ilustrace na obálce Bruno Wagner

Grafické řešení obálky Miroslav Dvořák

Korektury Katarína Smiešková
a Miroslav Dvořák

Technická redakce Miroslav Dvořák

Sazba a tisk Dataprint,
Nopova 13, 615 00 Brno

Vydání první
Praha 2013

Cena 262 Kč

ISBN 978-80-85845-33-4