Do soutěže se přijímají práce napsané pouze v českém, nebo slovenském jazyce.

Do soutěže nemohou být zařazeny práce, za které nebyl zaplacen registrační příspěvek, práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách, masmédiích či kdekoli na internetu, k publikování jsou chystány nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu. Jednoduše řečeno, nesmí dojít k porušení anonymity.
Sekretář soutěže si taktéž vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže z ní a jejího hodnocení vyřadit práce prokazatelně nepůvodní, přepisy a odvozeniny prací již zveřejněných, ať už tiskem, ve filmové podobě či jakákoli jiným způsobem; to se netýká původních dosud nepublikovaných prací, využívajících známých umělých reálií a postav z tzv. sdílených vesmírů. Pro povídkové kategorie lze zaslat maximálně dvě povídky v kategorii. Do kategorie Novela lze zaslat pouze jednu práci.

Zaslané práce do soutěže musí být jak v papírové (tištěné formě) tak v elektronické.
Papírová verze musí být vytištěna dobře čitelným fontem na A4, nejlépe jednostranně. Stránky musí být očíslovány a svázány. V současné době stačí pouze jedna kopie.
Elektronická verze musí být v jednom z následujících formátů: DOCX, RTF, TXT nebo ODT. PDF není akceptovatelné, neboť jej nelze konvertovat do formátů pro čtečky a těžko se z něj vyčítají parametry pro zařazení a kontrolu. V názvu souboru nepoužívejte diakritiku.

Vymezení soutěžních kategorií je následující:

  • mikropovídka (max. 9 000 znaků včetně mezer)
  • krátká povídka (9 001 až 30 000 znaků)
  • povídka (30 001 až 90 000 znaků)
  • novela (90 001 až 450 000 znaků).
  • Práce delší 450 000 znaků (včetně mezer) nebudou do soutěže zařazeny.

O přesném zařazení do kategorie rozhoduje sekretář soutěže.

Dále je zřízena speciální kategorii Robotika. Do této kategorii budou zařazeny povídky nebo novely, které jsou na téma robotů, bez ohledu na zařazení do primárních kategorii.